შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №129 საჯარო სკოლა

თბილისი, გლდანი-ნაძალადევი, სამღერეთის ქ. №9

2 24 57 64

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

სკოლაში არის ერთი პანდუსი

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

788 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში 9 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე სწავლობს

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

53 პედაგოგი:

30 პრაქტიკოსი

23 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

2 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება