შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №138 საჯარო სკოლა

თბილისი, გლდანი-ნაძალადევი, თემქის მე-10 ბკვარტალი

2 60 27 21

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

558 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში 4 სპეციალური საგანამანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე სწავლობს

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

40 პედაგოგი:

17 პრაქტიკოსი

23 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება