შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №88 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, თბილისი, წურწუმიას №16

2 74 88 65

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

1

ადაპტირებულია

სკოლაში ადაპტირებულია ერთი სველი წერტილი და არის ერთი პანდუსი.

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

315 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 12 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

27 პედაგოგი:

15 პრაქტიკოსი

12 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

2 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება