შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №166 საჯარო სკოლა

თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთი, წერეთლის გ. №42

2 34 09 19

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

სკოლას აქვს ერთი პანდუსი.

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

1471 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 19 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

93 პედაგოგი:

56 პრაქტიკოსი

37 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება