შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №169 საჯარო სკოლა

თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთი, დიღმის მას. II კვ.

2 52 81 08

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

818 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 15 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

50 პედაგოგი:

23 პრაქტიკოსი

27 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

2 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება