შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა

თბილისი, ვაკე-საბურთალო, შარტავას ქ.№20

2 38 04 65

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

163 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 158 სპეციალური საგანამანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვი.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

37 პედაგოგი:

33 პრაქტიკოსი

4 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

2 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება