შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №24 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, ბაქოს ქ.№1

2 95 13 46

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

სკოლას აქვს 1 რესურს ოთახი.

ადაპტირებულია

სკოლას აქვს 1 პანდუსი და 1 ადაპტირებული სველი წერტილი.

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

1485 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 18 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

92 პედაგოგი:

37 პრაქტიკოსი

55 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

2 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება