შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №29 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, ნინოშვილის ქ. №39

2 95 19 48

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

821 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 5 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

49 პედაგოგი:

27 პრაქტიკოსი

21 უფროსი

1 წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება