შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №131 საჯარო სკოლა

თბილისი, ისანი-სამგორი, ჭიჭინაძის ქ. №12

2 40 14 16

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

772 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 34 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე;

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

47 პედაგოგი:

27 პრაქტიკოსი

20 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

2 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება