შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №145 საჯარო სკოლა

თბილისი, ისანი-სამგორი, ჯავახეთის ქ. N11ა

2 45 65 70

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

967 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 6 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე;

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

50 პედაგოგი:

33 პრაქტიკოსი

16 უფროსი

1 წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება