შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №30 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, კიევის ქ. №4

2 95 23 80

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

528 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 4 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

33 პედაგოგი:

19 პრაქტიკოსი

14 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება