შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №168 საჯარო სკოლა

თბილისი, ისანი-სამგორი, საქნავთის დასახლება

2 40 70 86

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

სკოლას აქვს ერთი პანდუსი;

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

630 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 5 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე;

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

39 პედაგოგი:

22 პრაქტიკოსი

17 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება