შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №36 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, სულუხიას ქ. №4

2 95 32 64

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

464 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 4 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

39 პედაგოგი:

31 პრაქტიკოსი

8 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

სპეც. პედაგოგი

გაზიარება