შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №37 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, დოდო აბაშიძის ქ. №4

2 96 92 59

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

627 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 11 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

51 პედაგოგი:

35 პრაქტიკოსი

16 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

2 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება