შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №4 საჯარო სკოლა

თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთი, ცოტნე დადიანის ქ. №19

2 95 10 23

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

921 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 11 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

63 პედაგოგი:

41 პრაქტიკოსი

22 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

2 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება