შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №79 საჯარო სკოლა

თბილისი, გლდანი-ნაძალადევი, გლდანის 1-ლი მიკრო

2 24 71 64

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

471 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 8 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

39 პედაგოგი:

29 პრაქტიკოსი

10 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება