შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

აკაკი კივილაძის სახელობის თბილისის №8 საჯარო სკოლა

თბილისი, გლდანი-ნაძალადევი, ცქიტიშვილის ქ. №11

2 66 13 14; 2 69 04 88

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

730 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 7 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

61 პედაგოგი:

34 პრაქტიკოსი

27 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება