შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ტიციან ტაბიძის სახელობის ქალაქ თბილისის №43 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, ლ. ასათიანის ქ. №50

2 99 88 65

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

499 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 7 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

47 პედაგოგი:

36 პრაქტიკოსი

11 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება