შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, გუთნის ქ. №6

2 77 14 83

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

სკოლაში არის ერთი პანდუსი;

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

39 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 35 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მოსწავლე;

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

24 პედაგოგი:

12 პრაქტიკოსი

11 უფროსი

1 წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება