შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №74 საჯარო სკოლა

თბილისი, ისანი-სამგორი, კაკაბეთის ქ. №2

2 77 64 78

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

სკოლაში არის ერთი პანდუსი;

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

693 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 3 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე;

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

44 პედაგოგი:

23 პრაქტიკოსი

21 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება