შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

გრიგოლ კობახიძის სახელობის ქალაქ თბილისის №77 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, თბილისი, ირბახის ქ. №16

2 74 76 38

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

1560 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 4 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე;

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

87 პედაგოგი:

37 პრაქტიკოსი

48 უფროსი

2 წამყვანი

მენტორი

2 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება