შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №106 საჯარო სკოლა

თბილისი, ისანი-სამგორი, ბ. ხმელნიცკის ქ. N183, საავიაციო ქარხნის მე-4 დასახლება

2 79 54 42

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

776 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 4 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე;

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

50 პედაგოგი:

23 პრაქტიკოსი

27 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება