შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ქალაქ თბილისის №46 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქ. №8

2 95 02 56

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

293 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

24 პედაგოგი:

16 პრაქტიკოსი

8 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

სპეც. პედაგოგი

გაზიარება