შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №81 საჯარო სკოლა

თბილისი, ისანი-სამგორი, ჩკალოვის №3

2 74 95 10, 2 74 94 00

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

სკოლას აქვს ერთი რესურს ოთახი;

ადაპტირებულია

სკოლას აქვს ერთი პანდუსი და ადაპტირებული ერთი სველი წერტილი;

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

818 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 32 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე;

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

52 პედაგოგი:

31 პრაქტიკოსი

21 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

3 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება