შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №5 საჯარო სკოლა

თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთი, ხუდადოვის ქ.63

2 95 47 27

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

სკოლას აქვს 1 პანდუსი.

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

500 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 5 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

36 პედაგოგი:

22 პრაქტიკოსი

14 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

სპეც. პედაგოგი

გაზიარება