შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №63 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, უზნაძის ქ. №109

2 95 07 64

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

869 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 2 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

63 პედაგოგი:

33 პრაქტიკოსი

30 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება