შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის №23 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, დ.უზნაძის ქ. №59

2 95 07 42

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

1324 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 2 სპეციალური საგანამანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

86 პედაგოგი:

51 პრაქტიკოსი

34 უფროსი

1 წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება