შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №209 საჯარო სკოლა

თბილისი, გლდანი-ნაძალადევი, სოფელი გლდანი

2 30 83 04

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

201 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 10 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე;

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

22 პედაგოგი:

9 პრაქტიკოსი

11 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

2 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება