შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №218 საჯარო სკოლა

თბილისი, ისანი-სამგორი, სოფ. ფონიჭალა

2 40 44 79

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

440 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 19 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე;

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

42 პედაგოგი:

36 პრაქტიკოსი

6 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

2 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება