შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №214 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, კოჯორი, სკოლის ქ. N19

591 41 55 05

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

სკოლაში არის ერთი პანდუსი;

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

166 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 14 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე;

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

25 პედაგოგი:

23 პრაქტიკოსი

2 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება