შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №212 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, სოფ. შინდისი

577 616 111

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

208 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 3 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე;

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

29 პედაგოგი:

20 პრაქტიკოსი

9 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება