შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №213 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, სოფ. ტაბახმელა

577 60 59 97

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

257 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 3 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე;

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

27 პედაგოგი:

20 პრაქტიკოსი

7 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

სპეც. პედაგოგი

გაზიარება