შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №114 საჯარო სკოლა

თბილისი, , გლდანი-ნაძალადევი; დ. გურამიშვილის ქ. №29

2 60 96 74

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

390 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში 5 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მოსწავლე სწავლოს

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

30 პედაგოგი:

19 პრაქტიკოსი

11 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

ერთი სპეც პედაგოგია დასაქმებული სპეც. პედაგოგი

გაზიარება