შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №115 საჯარო სკოლა

თბილისი, , გლდანი-ნაძალადევი; გლდანის მე-8 მ/რ

2 24 74 50

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

1599 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 9 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

85 პედაგოგი:

49 პრაქტიკოსი

36 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

1 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება