შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №18 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, აღმაშენებლის პროს. №178

2 34 58 13; 2 35 27 00