შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა.

კონტაქტი

ქალაქ თბილისის №18 საჯარო სკოლა

თბილისი, ძველი თბილისი, აღმაშენებლის პროს. №178

2 34 58 13; 2 35 27 00

სკოლის ინფრასტრუქტურა

სპორტული დარბაზი

ბიბლიოთეკა

რესურს ოთახი

სკოლას აქვს 1 რესურს ოთახი.

ადაპტირებულია

კონტიგენტი/სწავლების საფეხურები

765 მოსწავლე

დაწყებითი საფეხური (I - VI კლასები)

საბაზო საფეხური (VII - IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X - XII კლასები)

სასწავლო პროცესი

სწავლების ენა - ქართული

ინკლუზიური სწავლება

სკოლაში სწავლობს 12 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.

სპეც. პედაგოგი

გახანგრძლივებული სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

ადამიანური რესურსი

48 პედაგოგი:

20 პრაქტიკოსი

28 უფროსი

წამყვანი

მენტორი

2 სპეც. პედაგოგი

გაზიარება